Knokke Boat heeft volgens het huidig geldende protocol toelating om tijdens de herfstvakantie en de lockdown verder boot tochten aan te bieden. Uiteraard met het inachtname van alle geldende veiligheidsmaatregelen.

Zowel Wavekarting als onze zeehonden tochten blijven dus open. Maar enkel in familiaal verband met mensen die onder het zelfde dak wonen. Voor de zeehonden tochten kunnen we naargelang de boot 1 of 2 familie bubbels meenemen.

Onze vertrek plaatsen in Zeebrugge en Cadzand blijven dus open. Reserveren en op voorhand betalen is wel verplicht.

De grens oversteken tussen Belgie en Nederland is niet verboden maar afgeraden.

Searching Availability...

Protocol vaartochten pleziervaartuigen met schipper

Richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen bij vaartochten met schipper (inclusief lessen aan boord)

(1) Social distancing

 • Respecteren van een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter behalve ten aanzien van personen die onderhetzelfde dak wonen of ten aanzien van een duurzaam onderhouden nauw contact.
 • Waar dit niet mogelijk is worden passende preventiemaatregelen gebruikt.
  • Gebruik van mondmaskers (zowel voor werknemers als klanten).
  • Eventueel gebruik van afschermingen tussen klant en medewerker (bv aan onthaal of loket).
  • Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.
 • Vermijden van samenscholingen.
 • Spreiden van groepen bij in- en uitschepen, afhalen van materiaal, etc.

(2) Informatie

 • Medewerkers krijgen de nodige informatie en training over de geldende preventiemaatregelen.
 • Klanten krijgen de nodige informatie over de geldende preventiemaatregelen.
  • Voor de activiteit: bij reservatie, aankomst en/of betaling
  • Bij het inschepen
  • Aan de hand van instructies, pictogrammen, bewegwijzering, etc.
 • Het aanduiden van een contactpersoon (binnen het bedrijf) zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
 • Informatie duidelijk kenbaar maken aan de klant.
 • Klanten die gemaakte afspraken overtreden worden hierop aangesproken. (3) Gepaste hygiënemaatregelen
 • Bij ziektebeeld of symptomen gerelateerd aan Covid-19 kan een klant niet aanvaard worden.
 • Middelen voor handhygiëne voorzien voor werknemers en klanten.
 • Zoveel mogelijk ventileren van binnenruimtes.
 • Zowel tijdens de activiteit als na de activiteit.
 • Desinfecteren van belangrijke contactpunten:
  • Stoelen, tafels, deurklinken, relingen, toiletten, eventuele slaapruimtes, etc.
  • Frequentie van desinfecteren aanpassen aan de aard en de duur van de activiteit.
 • Ontsmetten of grondig wassen van de handen op regelmatige tijdstippen.

Inschepen, uitschepen, aan boord, etc.

 • -  Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden.
 • -  Bij meerdaagse tochten (met overnachting aan boord):
  • Social distancing moet gerespecteerd worden tussen de slaapplaatsen en voldoende ventilatie moet voorzien worden in de slaapruimtes.
  • Deze regel geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of ten aanzien van een duurzaam onderhouden nauw contact.
  • Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.
  • Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is toegestaan in het geval van het aanbiedenvan logies voor de gasten die er verblijven. In dat geval, moeten de geldende horecamaatregelen gerespecteerd worden en dient het nuttigen van drank en maaltijden georganiseerd worden in buitenruimtes waar mogelijk of in deelgroepen (bijvoorbeeld gespreid in ruimte, op verschillende tijdstippen, etc.). Indien niet mogelijk moeten er aangepaste veiligheidsmaatregelen zijn(4) Contact tracing
   - Het principe van de contact tracing dient te worden toegepast voor gemeenschappelijke sportlessen en voor horecavoorzieningen (enkel restaurant) aan boord van vaartuigen (in geval van logies);
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden (sportlessen) of één klant per tafel (horeca), die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst.
 • De gegevens moeten bewaard worden gedurende 14 kalenderdagen.
 • Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19.Deze gegevens moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers, deelnemers of klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers, deelnemers of klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Over ons

Knokke BOAT © 2024. All Rights Reserved.

KNOKKE BOAT © 2024. All Rights Reserved.
Design by Matajo